Alapítvány az Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóiért

Tisztelt Szülő!

A korábbi évekhez haszonlóan, az idén is arra kérjük Önt, hogy adójának 1%-át iskolánk alapítványának ajánlja fel. Támogatva ezáltal az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, gyermeke szellemi fejlődését.

Alapítványunk kizárólag az alapító okiratban törvényileg rögzített célokra fordítja adományát: a nevelés és oktatás, képességfejlesztés és kulturális tevékenység segítsége, a tanulók érdekképviselete, az iskola tehetséges tanulóinak támogatása, jutalmazása, eszközigényes tárgyak készletének bővítése, a tanulók szabadidős és nyári tevékenységének, kórusainak, tánccsoportjainak , sportkörének, szakköreinek segítése, számítástechnikai és audiovizuális eszközeinek fejlesztése, az iskola külkapcsolatainak ápolása.

Kérjük, amennyiben egyet ért a célokkal, segítsen felajánlásával azok megvalósításában, s e lehetőségre hívja fel ismerősei figyelmét is. A borítékon tüntesse fel nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, és azt csatolja adóbevallásához, ill. ha munkáltatója számolja el adóját, akkor adja le munkahelyén.

Alapítvány az Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóiért

8500 Pápa, Korona u.  27-29.
OTP szla.: 11748045-20039778
Adószám: 18924165-1-19

 

Alapítvány 2019 évi beszámolója

Alapítvány kiegészítő melléklete

Alapítvány 18KOZ közlemény