A református hit- és erkölcstanoktatásról
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert
ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)
A hittanórák alkalmával arra törekszünk, hogy a bibliai történeteken keresztül megismertessük a
gyermekekkel, fiatalokkal a keresztyén értékrendet. Az élményszerű hittanórák megtartásával –
melyek középpontjában mindig Isten igéje áll – a változó világ kihívásaira reagálva igyekszünk
maradandó értékeket átadni a gyermekeknek. Tanítva őket arra, hogy szeressék Istent és
embertársaikat (Mt 22,37-39), legyenek megértőek, befogadóak, elfogadóak, törekedjenek a
békességre (Zsid 12,14) és a felelősségteljes életre akár a családban, iskolában vagy a baráti
társaságban.
A hittanórákon a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve folyik az oktatás akár játékos
formában, élvezetesen, szeretetteljes közegben. Az órák keretében igyekszünk megismertetni a
bibliai kor világát is a gyermekekkel, valamint református egyházunk – illetve helyi gyülekezetünk
– történetébe, hagyományaiba is betekintést nyerhetnek.
A hit- és erkölcstan összhangban van más iskolai tárgyakkal: a feladatgyűjtemények és tankönyvek
az adott évfolyam magyar nyelv- és irodalom tananyagához is kapcsolódnak. Az egyháztörténeti
ismeretek az adott évfolyamon tanult történelem elmélyítését segítik elő 5-8. évfolyamon.
Előkerülnek olyan témák, melyek az önismerethez, családi életre neveléshez és az etika területéhez
tartoznak.
Szeretettel ajánljuk az alsós és felsős hittanórákról készült videókat az érdeklődőknek.
Mi történik az alsós hittanórán? https://vimeo.com/62769509
Mi történik a felsős hittanórán? https://vimeo.com/62769510
Teendők református hit- és erkölcstan választása esetén:
1. évfolyam: beiratkozáskor kitölteni az adatlapot és bejelölni a református hit- és erkölcstant.
2-7. évfolyam: ha nem szeretnének változtatni, nem kell semmit tenniük.
Ha változtatni szeretnének: május 20-ig írásban kell az iskola vezetősége felé jelezni a szándékot.
További információk a Pápai Református Egyházközségről a www.papareformatus.hu oldalon
valamint a www.facebook.com/papareformatus oldalakon található.
A Pápai Református Egyházközség elérhetősége:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
89/324415
Az iskolában hittant oktatók neve és elérhetősége
Márkusné Bak Enikő (30/6891004)