Nyomtatás

MTMI Centrikus és általános pályaorientációs pályázat

Az EFOP-3.2.5-2017-00051 pályázat keretében iskolánk oktatást segítő, szemléltető és informatikai eszközökkel gyarapodott. Alternatív energiaforrások kísérletező készlete, távirányítású gépek építőkészlete, optikai kísérletező készlet, távirányítású gépek építőkészlete. A legnépszerűbb a programozható EDBOT humanoid robot, melyet hatalmas érdeklődéssel vettek birtokukba tanulóink és oktatóink. Segítségével ismeretük, tudásuk észrevétlenül bővül, közelebb kerülnek a matematikai, természettudományos informatikai, műszaki pályákhoz, a robotika világához.