PÁLYÁZAT

MTMI centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a Pápai Tankerület egyes intézményeiben

Iskolánk másik három intézménnyel közösen vesz részt az EFOP-3.2.5-17 pályázaton, 2018.02.01-2020.03.30-ig terjedő időszakban. A projekt megnevezése: MTMI /matematika, természettudományos, műszaki és informatikai készségek és kompetenciák/ centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a Pápai Tankerület egyes intézményeiben.

A tervezett tevékenységek során szerepel:

- iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény, interaktív, illetve mobil programok, kiállítások,

- MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése

- több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások

- az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló továbbképzések

- az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése,    alkalmazása,  taneszközkészlet bővítése Pl: Leonar3Do Professional kit - szoftver készlet 

A pályázat célja a pályaorientáció, a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése.