Alapítvány az Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóiért

Tisztelt Szülő!

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is arra kérjük Önt, hogy adójának 1 %-át iskolánk alapítványának ajánlja fel, támogatva ezzel az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, gyermeke szellemi fejlődését.

Alapítványunk kizárólag az alapító okiratban törvényileg rögzített célokra fordítja adományát a nevelés és oktatás, képességfejlesztés és kulturális tevékenység segítése, a tanulók érdekképviselete, az iskola tehetséges tanulóinak támogatása, jutalmazása, eszközigényes tárgyak készletének bővítése, a tanulók szabadidős és nyári tevékenységének, kórusainak, tánccsoportjainak sportkörének, szakköreinek segítése, számítástechnikai és audiovizuális eszközeinek fejlesztése, az iskola külkapcsolatainak ápolása.

Kérjük, amennyiben egyetért a célokkal, segítsen felajánlásával azok megvalósításában, s e lehetőségre hívja fel ismerősei figyelmét is.

Az alapítvány adószáma változott, új adószámunk:

 

18924165-1-19

Pápa, 2018. január 29.

                                                                                                                  Tisztelettel:

                                                          

                                                     Heizer Zoltánné

                                                                                                                                      kuratóriumi elnök