Az elsó tanórában a felsős, a második tanórában az alsós tanítványaink emlékeztek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A prózával, zenei és video bejátszásokkal, hangszeres előadással, kórusénekkel és néptánccal színesített ünnepi műsort Kovács Tiborné, Németh Zoltánné, Szita Gabriella és Müller Zoltán tanítványai adták elő. A meghitt hangulatú megemlékezést fegyelmezetten, néma csendben hallgatták végig diákjaink, akik nagy tapssal jutalmazták a szereplőket és felkészítőiket.

KÖSZÖNJÜK A SZÉP ELŐADÁST!